ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800845059

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2

ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ. 73100

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142800458000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 500,00 €

100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ έκαστο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2821046510

EMAIL: patridogeusiaxania@gmail.com

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στοιχεία μελών / εταίρων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ : έλαβε 40 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχουν σε ποσοστό συμμετοχής 40% στο κεφάλαιο της εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ : έλαβε 60 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχουν σε ποσοστό συμμετοχής 60% στο κεφάλαιο της εταιρείας